Hopp til innholdet

Registrering

Opprett brukerkonto

  • Opprett ditt brukernavn.

  • Passord benyttes til å logge inn på nettsiden for tilgang til forum og brukerprofil.

  • Gratis prøveuke
  • Bostedsadresse og postnummer

  • Velg ønsket medlemskapsnivå ved evt. signering av kontrakt etter endt prøveuke. Kan endres ved behov. Ta i så fall kontakt med klubben på post@batalje.no.